Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Lâm

nan-thanhchuong-thcsthanhlam@edu.viettel.vn